Damsteegt waterwerken -

Wet kwaliteitsborging bouw

Al jaren de partner van

Wet kwaliteitsborging bouw

De wet kwaliteitsborging (Wkb) is een actueel thema voor de bouwsector. Maar wat houdt deze wet nu precies in? Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat is het doel van de nieuwe wet?

De wet kwaliteitsborging is ontstaan vanuit de wens om meer toezicht en controle te verkrijgen op de realisatie van bouwwerken. Het uiteindelijk doel van de wet is dat er inzicht komt of alle bouwwerken wel voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. De wet kwaliteitsborging gaat in vanaf 1 januari 2024.

In de eerste jaren zal de wet kwaliteitsborging alleen gelden voor bouwwerken met risicoklasse 1. Stapsgewijs worden de andere risicoklassen hieraan toegevoegd. Onder risicoklasse 1 vallen:

  • Fiets- en voetgangerstunnels en bruggen
  • Bouwwerken tot 20 meter hoog met uitzondering van gebouwen.
  • Woonboten
  • Grondgebonden woningbouw
  • Bedrijfspanden tot twee verdiepingen
  • Loodsen met kleine kantoren
 -

Belangrijkste veranderingen wet kwaliteitsborging

De belangrijkste veranderingen die komen met de wet kwaliteitsborging zijn nieuwe dossiervorming, een onafhankelijke kwaliteitsborger en een verschuiving in aansprakelijkheid. Deze drie onderwerpen worden hieronder verder toegelicht.

Dossiervorming (consumentendossier)

Een opdrachtnemer moet voor alle bouwwerken die vallen onder risicoklasse 1 (ook lopende projecten) vanaf 1 juli 2023 een consumentendossier maken. Een consumentendossier wordt ook wel een opleverdossier of opdrachtgeversdossier genoemd. De inhoud van een consumentendossier bestaat uit materialen, onderhoud– en gebruiksinstructies. In samenwerking met de opdrachtgever kan andere invulling worden gegeven aan het consumentendossier. Het doel van het consumentendossier is te laten zien dat er voldaan wordt aan de gestelde eisen en criteria.

Onafhankelijke kwaliteitsborger

In de toetsing van de kwaliteit van bouwwerken komt een grote verschuiving. Deze worden niet meer getoetst door de opdrachtgever, maar door een onafhankelijke kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger kan zowel door de opdrachtnemer als opdrachtgever gekozen worden. Door middel van een instrument toetst de kwaliteitsborger voor en gedurende de realisatie van een project of het bouwwerk voldoet aan de kwaliteitseisen. Voor de grond, – weg, – en waterbouw zijn er twee toetsingsinstrumenten TIS en KIK.

Verschuiving aansprakelijkheid

Met de invoering van de wet kwaliteitsborging bouw wordt de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle gevolgen van gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft OOK NA de oplevering. Punten die bij de oplevering niet gezien zijn door de opdrachtgever kunnen dan alsnog verhaald worden op de opdrachtnemer. De opdrachtgever moet aan kunnen tonen dat er een gebrek is, vervolgens moet de opdrachtnemer aantonen dat het (eventueel) niet zijn fout is.

Voorbereiding Wet kwaliteitsborging

Voor alle partijen in de bouw is de wet kwaliteitsborging nieuw, dit geldt voor ons en voor onze opdrachtgevers. Samen moeten we een manier vinden om hier goed mee om te gaan. Daarom zijn we op dit moment bezig met pilotprojecten om de wet kwaliteitsborging te leren kennen en toe te passen.

Wij hebben drie pilotprojecten afgerond waar de wet kwaliteitsborging is toegepast op bruggen in Tilburg, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Als het zover is en de wet in werking gaat, dan zijn wij er klaar voor.

Digitale dossiervorming

Wij bereiden ons niet alleen extern via pilotprojecten voor op de nieuwe wet, maar ook intern zijn we hier op voorbereid. Er wordt gewerkt met digitale projectdossiers, keuringen en certificaten. We gaan steeds verder met het digitaliseren van processen, zodat het makkelijk wordt om alles inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers/ kwaliteitsborgers.

Planning volgens wet kwaliteitsborging

Door de wet kwaliteitsborging veranderen er zaken in de vaste structuur van een projectplanning. Om inzichtelijk te maken wanneer een kwaliteitsborger in beeld komt en in welke fases deze terugkomt in de projectplanning heeft Stichting IBK een planning gemaakt.