Damsteegt waterwerken -

Vervangingsopgave bruggen Nederland

Al jaren de partner van

Vervangingsopgave bruggen

200.000 infrastructurele constructies, waaronder 84.500 bruggen. Al deze constructies moeten worden onderhouden en na het einde van de levensduur worden ze vervangen of verwijderd.

Achtergrond van de vervangingsopgave

De komende jaren staat Nederland voor een zeer grote vervangingsopgave van infrastructuur. De vervangingsopgave is het gevolg van een bouwpiek tussen 1960 en 1980. Normaliter gaan infrastructurele constructies van beton en staal ongeveer 80 jaar mee, maar dit gemiddelde gaan de constructies uit de jaren 1960 tot en met 1980 niet halen. Veel constructies vertonen veroudering of zijn niet meer geschikt simpelweg omdat het verkeer de afgelopen jaren in grote getalen is toegenomen. Destijds is geen rekening gehouden met de grote toename van het verkeer.

Daarnaast ligt er ook een grote vervangingsopgave voor (binnenstedelijke) bruggen van hout. In totaal hebben we in Nederland ruim 31.000 houten bruggen. Houten bruggen hebben een levensduur van circa 25 tot 30 jaar. Dit soort bruggen liggen veel in wijken en vallen onder beheer van de gemeente. Deze houten constructies zijn nu in grote getalen tegelijk aan het einde van de levensduur en moeten vervangen worden.

 -

Vervangingsopgave een lastige klus

De vervangingsopgave is in meerdere opzichten een lastige klus voor alle overheden. Er is veel capaciteit benodigd voor de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van deze opgave. Ook het beschikbare budget is beperkt. Bovendien is de complexiteit alleen maar toegenomen. We moeten dus op zoek naar slimme en efficiënte oplossingen.

De prognose van de totale vervangingswaarde is geschat op 73 miljard euro. Ruim 75% van dit bedrag gaat volgens de prognose naar bruggen. Tot 2030 zal er zeker 1,5 miljard per jaar aan de totale vervangingswaarde worden besteed. Tussen 2030 en 2040 kan dit zelfs oplopen tot meer dan 3 miljard euro per jaar. Zelfs met het budget is het vinden van voldoende partijen om de vervangingsopgave te realiseren een probleem. De markt staat onder druk en het vinden van nieuw personeel in de infra is moeilijk.

In de loop der tijd is de omgeving van veel infrastructurele constructies ook veranderd. Nederland is dichtbevolkter, er wonen meer mensen om de constructies heen en er maken meer mensen gebruik van. Sluiting van infrastructuur is nodig om iets te vervangen, maar dit zorgt bij veel mensen voor onvrede. Opdrachtgevers en bouwers moeten de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie verzorgen. Daarbij moet rekening gehouden worden met allerlei omgevingsfactoren zoals obstakels in de ondergrond, bomen en bestaande infrastructuur. Neem de sluiting voor werkzaamheden aan de A12, dit veroorzaakte veel files waardoor de reistijd van mensen hoog opliep.

Ten slotte is de regeldruk toegenomen ten opzichte van vroeger. Het milieu is belangrijker dan ooit. Mag daar wel een nieuwe brug komen, of stoot dat te veel stikstof uit? Dit soort vraagstukken zijn al een opgave op zich. We zullen op zoek moeten gaan naar duurzame oplossingen.

Kansen door vervangingsopgave

Met alle vraagstukken die de vervangingsopgave met zich mee brengt moet niet vergeten worden dat de vervangingsopgave ook een positief effect kan hebben. Het biedt de kans om in een keer veel infrastructuur op een milieuvriendelijke manier te ontwerpen, door bijvoorbeeld circulair te ontwerpen en bouwen of biobased materialen te gebruiken. Door modulair te bouwen en rekening te houden met verandering kan een les gehaald worden uit de huidige situatie om deze in de toekomst te voorkomen.