Damsteegt waterwerken -

CO2 besparen

CO2 besparen

Wij richten ons op één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde. Namelijk de toename CO2-gas in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij een verschil kunnen maken door een actief CO2-reductiebeleid te voeren. Met onze duurzame maatregelen hopen wij ook andere bedrijven uit de branche te stimuleren om actief te werken aan de CO2-reductie.

Onze duurzaamheidsambities

Om onze duurzame ambities te bewerkstelligen hebben we een beleidsverklaring en een energiemanagement-actieplan opgesteld, waarin onze doelstellingen en de daarbij behorende maatregelen zijn geformuleerd. Daarnaast berekenen wij halfjaarlijks onze CO2 footprint, want meten is weten!

Duurzaam kantoor

Energiebesparing begint bij jezelf en daarom hebben wij ons kantoor verduurzaamd. Zo liggen er 1700 zonnepanelen op onze daken om ervoor te zorgen dat we 100% gebruik maken van groene stroom. Er blijft zelfs nog stroom over, waarmee we ruim 70 woningen een jaar lang van stroom kunnen voorzien. Daarnaast is ons pand voorzien van energiezuinige LED verlichting, een koud warmte installatie en een duurzaam klimaatsysteem.

Duurzame mobiliteit

Ons wagenpark bevat meerdere elektrische voertuigen waaronder elektrische auto’s en een elektrische motor. Zo kunnen onze werkvoorbereiders op een milieuvriendelijke manier naar een project rijden. Om de elektrische voertuigen van ons eigen wagenpark en die van klanten op te laden zijn er 8 elektrische laadpalen geplaatst op het parkeerterrein.

CO2 prestatieladder niveau 5

Voor onze inspanningen om CO2 te besparen zijn wij beloond met het certificaat CO2-prestatieladder niveau 5. Dit is het hoogst haalbare niveau. Klik hier om onze pagina op de SKAO website te bekijken.

 -

Keteninitiatief 'Circulair Bouwen'

Het terugbrengen van CO₂-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering, ook zien wij het thema ‘duurzaamheid’ steeds vaker bij opdrachtgevers terugkomen. Samen met de sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO₂-reducerende maatregelen getroffen worden.

Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan een dergelijk sector- en keteninitiatief en investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld.

Ketenanalyse 'Hout'

Naast het reduceren van CO₂ in onze eigen organisatie, wil Aannemersbedrijf Damsteegt Holding B.V. ook bijdragen aan CO₂-reductie in de keten/sector waarin wij opereren (scope 3 emissies). Enerzijds om gestructureerd te blijven werken aan verdere emissiereductie en duurzaamheid en anderzijds om aanbestedingsvoordeel te realiseren bij (openbare) aanbestedingen.

Wij krijgen inzichtelijk (in scope 3) welke emissies een gevolg zijn van de activiteiten die we uitvoeren, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van ons bedrijf zijn, noch beheerd worden door ons bedrijf. Voorbeelden zijn: emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, verwerking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering.

Projectdossier 'Vernieuwen Walter Süskind brug te Amsterdam'

Wij hebben voor het project ‘Vernieuwen Walter Süskind brug te Amsterdam’ een projectdossier opgesteld. Hierin is de CO2-uitstoot van het project beschreven en de genomen maatregelen.