Al jaren de partner van

Biobased materialen

Biobased materialen zijn materialen die natuurlijk en hernieuwbaar zijn. Een biobased materiaal kan in een relatief korte tijd opnieuw groeien en gebruikt worden (een biobased materiaal is vaak afbreekbaar). Dit proces blijft zich herhalen.

Waarom biobased materiaal?

Door de toename van de wereldbevolking worden bepaalde materialen steeds schaarser. Deze primaire grondstoffen zullen op een gegeven moment op raken. Om uitputting te voorkomen werken we samen aan de transitie naar een circulaire economie.

De rijksoverheid geeft aan dat het gebruik van biobased materialen belangrijk is voor de weg naar een circulaire economie. Zo stelt de overheid dat het gebruik van biobased materialen Nederland minder afhankelijk maakt van fossiele bronnen en het beter is voor het milieu. Het gebruik van biobased materialen wordt tevens genoemd als leidraad voor circulair bouwen door het Transitieteam Circulair Bouwen.

Door reguliere materialen te vervangen door een biobased alternatief worden kritieke grondstoffen minder belast. Biobased materialen zullen in tegenstelling tot kritieke grondstoffen niet opraken, omdat deze opnieuw kunnen groeien en daardoor oneindig zijn.

Hoe gaat Damsteegt om met biobased materiaal?

Damsteegt draagt graag bij aan een duurzame aarde en ondersteund de visie van de Rijksoverheid om meer gebruik te maken van biobased materialen. Daarom bouwen wij met biobased materialen zoals hout en biobased-composiet en blijven wij doorgaan met de ontwikkeling van biobased materialen.

Damsteegt bouwt biobased met...

 -

Hout

Hout is een biobased materiaal waar al jaren mee gebouwd wordt. Bij Damsteegt maken we onder andere bruggen, steigers en damwanden van hout. Als een bos duurzaam wordt beheerd dan is hout een hernieuwbare grondstof. Het FSC-keurmerk helpt bij het kiezen voor hout uit duurzame beheerde bossen. Door te kiezen voor hout uit duurzaam beheerde bossen dan is de beschikbaarheid van hout oneindig.

Daarnaast is hout een duurzaam materiaal omdat het biologisch afbreekbaar is, opnieuw gebruikt of gerecycled kan worden.

 -

Biobased composiet

Dochteronderneming Composite Structures past een duurzame vervanger voor composiet toe, genaamd biocomposiet. Het biobased composiet is gemaakt van glasvezel en Duplicor®. De samenstelling van dit materiaal combineert de voordelen van normaal composiet met voordelen voor het milieu. Lees meer over biocomposiet…

Actuele ontwikkelingen

Aannemersbedrijf Damsteegt is altijd bezig met de ontwikkeling van materiaal en technieken om voor te lopen op actuele thema’s.

Biobased hars in composietconstructies

Onze hars is al deels biobased, maar we hebben de ambitie om een 100% biobased hars te gebruiken.

Toepassing Miscanthus in beton

We verkennen de mogelijkheden om te werken met biobased beton waarin Miscanthus wordt toegepast.

Biobased schuimkern in composietconstructies

Om onze composiet nog meer biobased te maken zijn we bezig met de ontwikkeling van een biobased schuimkern.

De verbinders van morgen

Veelgestelde vragen

Wat is een biobased materiaal?

Biobased materialen zijn materialen die natuurlijk en hernieuwbaar zijn. Een biobased materiaal kan in een relatief korte tijd opnieuw groeien en gebruikt worden. Dit proces blijft zich herhalen.

Wat zijn de voordelen van biobased materiaal?

Door reguliere materialen te vervangen door een biobased alternatief worden kritieke grondstoffen minder belast. Biobased materialen zullen in tegenstelling tot kritieke grondstoffen niet opraken, omdat deze opnieuw kunnen groeien en daardoor oneindig zijn.

Wat is de relatie tussen biobased en een circulaire economie?

In een circulaire economie wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van kritieke grondstoffen en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt (geen afval). Het gebruik van biobased materialen draagt bij aan het zo min mogelijk gebruik maken van kritieke grondstoffen. Biobased materialen zijn geen kritieke grondstoffen en kunnen als substituut dienen voor kritieke grondstoffen.

Wat zijn voorbeelden van biobased producten?

In de grond, – weg, – en waterbouw wordt al volop geëxperimenteerd met het inzetten van biobased materiaal voor producten. Zo is er al biobased asfalt en geluidsschermen. Ook biobased verkeersborden worden al gebruikt.