Al jaren de partner van

Vervangen of vernieuwen

Kademuren

In Nederland zijn prachtige oude kademuren te vinden, zoals die langs de grachten in Amsterdam en Utrecht. Vaak zijn deze muren al meer dan 100 jaar oud. Deze historische kademuren zijn kwetsbaar door intensief gebruik en hebben mogelijk vervanging of reconstructie nodig. Dit roept enkele vragen op:

Wij erkennen het belang van een pragmatische aanpak en het ontwikkelingen van oplossingen om kwetsbare kademuren te vernieuwen. Samen zorgen we ervoor dat uw kades klaar zijn voor de toekomst. Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op
Kademuren -  Kademuren - utrecht

Kademuren omgevingsaspecten

Het vervangen van binnenstedelijke kademuren is een uiterst complexe klus. Op en om het water spelen veel omgevingsaspecten mee. Historische werfkelders, oude riolering, monumentale bebouwing, kabels en leidingen op de bodem van de gracht. Met andere woorden, de ruimtes zijn klein, maar de belangen groot.

In de voorbereiding en de uitvoering hebben wij oog voor de omgeving. We minimaliseren de hinder voor de omwonenden, het publiek en andere belanghebbenden.

Bewezen werkwijze kademuren

Damsteegt heeft al 30 jaar ervaring met de realisatie en reconstructie van kademuren. Tijdens de realisatie van projecten door de jaren heen hebben we ons gespecialiseerd in binnenstedelijke kademuren.

De ingewikkelde omgevingsaspecten vereisen een speciale aanpak. Damsteegt maakt hierbij gebruik van een zeer innovatieve manier van kadevernieuwing.

Om de impact op de kade en omgeving te minimaliseren werken we aan kademuren veelal vanaf het water. Dit doen we met pontons en speciaal ontwikkeld materieel. De pontons zijn extra smal, waardoor de pleziervaart tijdens het werk gewoon kan varen. Het belangrijkste is echter het team. Een groep ervaren en gemotiveerde mensen zet zich dagelijks met volle overtuiging in om u te ontzorgen.

Stel direct uw vraag

Kademuren: Vraagstuk

Wat zijn de risico’s van slechte kademuren voor de omgeving en de stedelijke ontwikkeling?

Slechte kademuren kunnen aanzienlijke risico’s met zich meebrengen voor zowel de directe omgeving als de stedelijke ontwikkeling. Allereerst kunnen zwakke of beschadigde kademuren leiden tot erosie en overstromingen, waardoor nabijgelegen gebieden kwetsbaar worden voor schade en verlies van eigendommen. Dit kan leiden tot economische verliezen en verstoring van gemeenschappen.

Daarnaast kunnen slechte kademuren de veiligheid van mensen in gevaar brengen, omdat ze niet langer in staat zijn om boten en schepen veilig af te meren. Dit kan gevolgen hebben voor de scheepvaart en commerciële activiteiten in de omgeving, wat weer impact heeft op de economische groei en ontwikkeling van de stad.

Dit zijn de problemen die op lange termijn kunnen ontstaan. Bij Damsteegt zijn ingesteld om deze problemen te voorkomen.

Hoe kunnen de kademuren klaar gemaakt worden voor de toekomst?

Het voorbereiden van kademuren op de toekomst is van vitaal belang voor een veerkrachtige en duurzame infrastructuur. Met stijgende zeespiegels en extremere weersomstandigheden is het versterken en aanpassen van deze waterkantstructuren essentieel. Een klimaatbestendig ontwerp omvat hogere kademuren voor zeespiegelstijging en overstromingsrisico’s. Sterke, duurzame materialen die bestand zijn tegen zout water en erosie zijn cruciaal.

De slimme technologie, zoals sensoren, biedt voortdurende bewaking en vroege detectie van zwakke plekken. De flexibele ontwerpen zorgen ervoor dat aanpassingen mogelijk zijn aan veranderende behoeften en omstandigheden. Door samenwerkingen tussen ontwerpers, ingenieurs en belanghebbenden wordt het mogelijk om in de toekomst kademuren te plaatsen. Damsteegt zorgt ervoor dat dit allemaal mogelijk is.

Meer informatie

Hangschorten

Om de kade netjes af te werken worden vaak hangschorten gebruikt. Deze hangschorten worden over de damwand heen geplaatst. Hierdoor is de damwand niet meer zichtbaar. Bij Damsteegt produceren we eigen prefab hangschorten. Deze brengen we met eigen transport naar de werklocatie.

De uitstraling van een damwand varieert aanzienlijk. Zo kan er bijvoorbeeld metselwerk aangebracht worden. Echter kan er ook voor gekozen worden om de damwand vlak met beton af te werken. Of in reliëf, volledig naar uw wensen en behoeftes. Samen kijken we welk uiterlijk het best past bij de omgeving.

Binnenstedelijke kademuren  Kademuren
Binnenstedelijke kademuren  Kademuren binnenstedelijk
Binnenstedelijke kademuren  Kademuren
Alle afbeeldingen (13)

Renovatie kademuren in Nederland

Nederland staat bekend om zijn prachtige historische kademuren. Deze muren spelen een cruciale rol bij het beschermen van steden en dorpen tegen overstromingen. Echter, door de tand des tijds zijn veel van deze iconische waterwerken verouderd en kwetsbaar geworden. De renovatie van kademuren is daarom niet overbodig.

De renovatie van kademuren gaat verder dan alleen het cosmetisch opknappen ervan. Het is een complex proces dat zich richt op zowel de esthetische als de structurele aspecten van deze waterwerken. Het doel is om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de moderne eisen van waterbeheer en tegelijkertijd de veiligheid van de stadsbewoners.

Tijdens een renovatie worden kademuren vaak versterkt met duurzame materialen en geavanceerde constructietechnieken. Dit verlengt niet alleen hun levensduur, maar zorgt er ook voor dat ze bestand zijn tegen toekomstige uitdagingen. Bovendien biedt renovatie de kans om de historische charme van steden en dorpen te behouden door unieke elementen te restaureren.

Het proces van de te vervangen kademuren

1

Identificatie van de te vervangen kademuren en verkrijgen van vergunningen.

- Identificatie van de te vervangen kademuren en verkrijgen van vergunningen.
- Ontwerpen van nieuwe kademuren, inclusief technische specificaties en materiaalkeuze.
- Aanbesteding en selectie van aannemers.

2

Constructie en Inspectie:

- Sloop van oude kademuren en bouw van nieuwe volgens ontwerpspecificaties.
- Regelmatige inspecties om de kwaliteit en naleving van normen te waarborgen.

3

Afwerking en Oplevering:

- Afwerken van de kademuren met bestrating en afwerkingsmaterialen.
- Overdracht van het voltooide project aan relevante instanties of eigenaren.
- Start van regelmatig onderhoud en monitoring voor duurzaamheid.

De verbinders van morgen

Veelgestelde vragen

Wat is de werking van een kadeconstructie?

Een kadeconstructie is grond- en waterkerend. Veelal maken wij gebruik van een damwand constructie gecombineerd met stalen buispalen. Dit wordt ook wel een combiwand genoemd. Deze wand kan afgewerkt worden met een sloof of hangschort. Vaak wordt een kadeconstructie verankerd d.m.v. ankers, schoorpalen en/of een paaljuk.

Wat is jullie ervaring met het herstellen van kadeconstructies?

Al sinds de oprichting maakt deze discipline deel uit van onze bedrijfsactiviteiten. Voor veel verschillende gemeentes, provincies en waterschappen hebben we in die periode kademuren gereconstrueerd en gerealiseerd.

Sinds 2013 werken we vanuit ons dochterbedrijf Stadsmuren B.V. onafgebroken aan het herstel van de binnenstedelijke kademuren aan de Oudegracht in Utrecht. Een bijzonder project!

We hebben hier eigen materieel voor ontwikkeld en onze werkmethode geoptimaliseerd. Bovendien worden de kade-elementen, zogenaamde hangschorten, in onze productiehal geprefabriceerd. Deze worden ook nog eens voorzien van metselwerk.

Zo kunnen we maatvast én onder goede condities de kwaliteit garanderen. Naast een mooie kadeconstructie, hebben we ook als doel om de impact voor de omgeving te minimaliseren. We blijven ons hierin continu ontwikkelen.

Waarom is het herstellen van kademuren zulk specialistisch werk?

De ruimte is doorgaans beperkt. De omgeving heeft vaak een historisch en/of monumentaal karakter. Daarnaast zijn er tal van andere relevante omgevingsfactoren waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals flora en fauna, kabels en leidingen en onzekerheid over wat zich in de ondergrond bevindt.

Tevens dient de leefbaarheid voor de bewoners, bedrijvigheid en andere betrokkenen gewaarborgd te blijven. Vanuit dit perspectief hebben we zelf speciaal materieel ontwikkeld. Hiermee kunnen we met de beperkte ruimte die we tot onze beschikking hebben goed uit de voeten. De overlast wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt!

Hoe zit het met de afwerking van een kadeconstructie?


Hierin is veel mogelijk. Soms volstaat een ‘kale damwand’ die wordt voorzien van een deksloof. Echter, vaak worden geprefabriceerde hangschorten, voorzien van metselwerk, op de fundering geplaatst. Op onze productielocatie in Meerkerk prefabriceren wij deze hangschorten zelf. Vervolgens worden deze met eigen transport naar de werklocatie gebracht.