Al jaren de partner van

Herstel en vervanging

Expert in kademuren

Het vervangen van binnenstedelijke kademuren is een uiterst complexe klus die vraagt om expertise.
Op en nabij de muren bevinden zich diverse objecten, zowel boven als onder water. Historische werfkelders, een oude riolering en kabels en leidingen op de bodem van de gracht; de ruimtes zijn klein, de belangen groot. Met smalle werkpontons en beunbakken garanderen wij de doorstroming van pleziervaart en voorzien we in de aan- en afvoer van materiaal. Op deze manier minimaliseren wij de impact op de omgeving.

Sinds 2013 werkt Aannemersbedrijf Damsteegt samen met Beens Groep vanuit dochteronderneming Stadsmuren B.V. aan het herstel van de binnenstedelijke muren aan de Oudegracht in Utrecht. Voor dit project hebben wij eigen materieel ontwikkeld waardoor onze werkmethode geoptimaliseerd is.

Damsteegt beantwoordt graag u vragen met betrekking tot dit onderwerp, om vervolgens aan de slag te gaan en de kademuren klaar te maken voor de toekomst.

Kademuren  Kademuren
Kademuren  Kademuren binnenstedelijk
Kademuren  Kademuren
Alle afbeeldingen (13)

Damsteegt helpt verder

Achtergrond kademuren

Het waterrijke Nederland wordt gekenmerkt door de vele kades en oevers. Echter is al een groot gedeelte van de binnenstedelijke kades meer dan 100 jaar oud.

Door intensief gebruik en een toenemende belasting is de huidige staat van de kadeconstructie vaak onbekend.

De volgende vragen ontstaan:

  • Wat kunnen de kades nog aan?
  • Wat zijn de risico’s voor de omgeving en de stedelijke ontwikkeling?
  • Hoe kunnen de kademuren klaar gemaakt worden voor de toekomst?

Damsteegt geeft graag antwoord op al uw vragen. Bij ons is het vervangen van kademuren in goede handen.

Omgevingsaspecten

Vaak weten slechts gedeeltelijk wat zich allemaal onder de waterlijn bevindt. Dit zorgt voor een grote technische uitdaging, welke alleen maar wordt versterkt door de dynamiek van de omgeving. Een vloot aan rondvaartboten passeert dagelijks de werkplek. De langs het water gesitueerde horeca floreert in de zomer en er zijn tal van monumentale woningen.

In de voorbereiding en de uitvoering hebben wij oog voor de omgeving. We minimaliseren de hinder voor de omwonenden, het publiek en andere belanghebbenden door een bewezen aanpak.

Onze ervaring

Mede dankzij continue innovatie is project ‘Reconstructie lage walmuren Oudegracht te Utrecht’ zo succesvol. Zo hebben wij onder andere met oog voor de beperkte ruimte in de binnenstad een maatwerk hefponton ontwikkeld en de bouwmethode verfijnd. Maar de innovatie zit ook vaak in kleine dingen.

Het belangrijkste is echter het team. Een groep ervaren en gemotiveerde mensen zet zich dagelijks met volle overtuiging in om u te ontzorgen.

De verbinders van morgen

Veelgestelde vragen

Wat is de werking van een kadeconstructie?

Een kadeconstructie is grond- en waterkerend. Veelal maken wij gebruik van een damwand constructie gecombineerd met stalen buispalen; ook wel combiwand genoemd. Deze wand kan afgewerkt worden met een sloof of hangschort. Vaak wordt een kadeconstructie verankerd d.m.v. ankers, schoorpalen en/of een paaljuk.

Wat is jullie ervaring met het herstellen van kadeconstructies?

Al sinds de oprichting maakt deze discipline deel uit van onze bedrijfsactiviteiten. Voor veel verschillende gemeentes, provincies en waterschappen hebben we in die periode kademuren gereconstrueerd en gerealiseerd.

Sinds 2013 werken we vanuit ons dochterbedrijf Stadsmuren B.V. onafgebroken aan het herstel van de binnenstedelijke kademuren aan de Oudegracht in Utrecht. Een bijzonder project!

We hebben hier eigen materieel voor ontwikkeld en onze werkmethode geoptimaliseerd. Bovendien worden de kade-elementen, zogenaamde hangschorten, in onze productiehal geprefabriceerd en voorzien van metselwerk. Zo kunnen we maatvast en onder goede condities de kwaliteit garanderen. Naast een mooie kadeconstructie hebben we ook als doel om de impact voor de omgeving te minimaliseren. We blijven ons hierin continu ontwikkelen.

Waarom is het herstellen van kademuren zulk specialistisch werk?

De ruimte is doorgaans beperkt. De omgeving heeft vaak een historisch en/of monumentaal karakter. Daarnaast zijn er tal van andere relevante omgevingsfactoren waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals flora en fauna, kabels en leidingen en onzekerheid over wat zich in de ondergrond bevindt.

Tevens dient de leefbaarheid voor de bewoners, bedrijvigheid en andere betrokkenen gewaarborgd te blijven. Vanuit dit perspectief hebben we zelf speciaal materieel ontwikkeld. Hiermee kunnen we met de beperkte ruimte die we tot onze beschikking hebben goed uit de voeten. De overlast wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt!

Hoe zit het met de afwerking van een kadeconstructie?

Hierin is veel mogelijk. Soms volstaat een ‘kale damwand’ die wordt voorzien van een deksloof maar vaak worden geprefabriceerde hangschorten, voorzien van metselwerk, op de fundering geplaatst. Op onze productielocatie in Meerkerk prefabriceren wij deze hangschorten zelf. Vervolgens worden deze met eigen transport naar de werklocatie gebracht.