Al jaren de partner van

Duurzaamheid Damsteegt

Circulaire bruggen

Aannemersbedrijf Damsteegt adviseert, produceert en innoveert voor nu, maar ook voor de komende jaren. Dat vinden we belangrijk en doen we al jaren. We wachten de definitiediscussie van de woorden ‘circulair’ en ‘circulariteit’ niet af. De definitie zal zich in de loop van de tijd verder vormen en intussen gaan wij vol enthousiasme aan de slag met datgene wat binnen ons vermogen ligt. Zo realiseerden wij onlangs de eerste volledig circulaire 3d- geprinte composietbrug van Europa.

Dit doen we vanuit het uitgangspunt dat ‘wanneer je de bouwketen (zo) circulair (mogelijk) wilt maken, je deze dient te verbinden.’ Van toeleverancier en opdrachtgever tot eind- en hergebruiker. Op deze manier geven we materiaal waarde en behouden we kwaliteit. En dat is ook nodig: We hebben tenslotte maar één aarde met haar capaciteiten en grenzen. De honger naar grondstoffen neemt in de bouwwereld toe, terwijl de hoeveelheid afneemt. Dit vraagt om een circulaire aanpak.
Wij begrijpen dit en handelen daar ook naar.

Wat betekent dit?

De circulaire gedachte vindt u terug in alle disciplines binnen onze organisatie. We adviseren u graag over de mogelijkheden van hergebruik binnen een bepaald project of gebied. Of we maken een praktisch toepasbaar circulair ontwerp met minimaal grondstof- en energieverbruik. Maar we kunnen ook door duurzame maatregelen de levensduur van bestaande objecten verlengen.

De afgelopen jaren hebben we ook diverse projecten gerealiseerd waarbij we bestaande objecten verwijderen en op onze werkplaats daar weer een nieuw kunstwerk van maken. Dit doen we voor alle materialen die we toepassen: hout, staal, beton en composiet.

Kennismaken

10R-model

Hoe hebben wij circulariteit geïmplementeerd in onze bedrijfsvoering en wat houdt dit concreet in? Wij hebben het 10R-model van het Utrecht Sustainability Institute als leidraad gebruikt. En ja, dat is een hoop tekst, maar wat zegt het?

1

Ontwerpfase

1. Refuse
Wij denken in een vroeg stadium mee met gebiedsontwikkelaars om zo de optimale oplossing, in samenhang met andere circulaire maatregelen, voor een bepaald gebied te vinden.

2. Reduce
Doordat we slim ontwerpen vanuit productiekennis kunnen we zuinig omgaan met grondstoffen, de meest efficiënte productiemethode hanteren en borgen we daarmee een minimale afvalstroom.

3. Rethink
Door onze integrale aanpak ontwerpen wij, samen met onze productie- en uitvoeringsafdelingen, levensduurbestendige en modulaire kunstwerken.

2

Realisatiefase

4. Re-use
De afgelopen jaren hebben we al diverse bruggen en brugcomponenten volledig hergebruikt op nieuwe locaties en bruggen samengesteld uit bestaande materialen.

3

Gebruiksfase

5. Repair
Reiniging en preventief onderhoud zijn een enorm belangrijke factor als het gaat om het verlengen van de gebruiks- en levensduur.

6. Refurbish
Wanneer een constructie of civiel kunstwerk niet meer aan de verwachtingen voldoet bieden wij de mogelijkheid deze te revitaliseren.

4

Materiaalstroom productieproces

7. Remanufacture
Bestaande en hergebruikte grondstoffen dienen bij ons als basis voor een nieuwe constructie.

8. Re-purpose
Voldoet de functionaliteit van een constructie niet meer, dan transformeren we deze naar nieuwe producten die we gebruiken voor een nieuw doel.

9. Recycle
Vrijkomend afval verwerken we tot grondstof en we gebruiken deze grondstof in ons productieproces.

10. Recover
Energieterugwinning uit materialen.

Damsteegt -

Damsteegt Waterwerken

Kennissessie circulariteit

Wij komen graag in contact met opdrachtgevers, advies- en ingenieursbureau’s om te brainstormen over circulaire projecten en praktische oplossingen. Samen komen we verder.

Heeft u interesse om deel te nemen?

De verbinders van morgen

Veelgestelde vragen

Waarom is circulariteit een thema bij Damsteegt?


Vooropgesteld, wij zijn geen milieudeskundigen. Maar we zien wel dat de wereld om ons heen verandert. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de voorraad afneemt. Daarom ontwerpen we anders, hergebruiken we vrijkomende onderdelen en zetten we afval en andere reststromen in als nieuwe grondstof. Simpel gezegd; minimale onttrekking van nieuwe grondstoffen, maximaal hergebruik.

Wat houdt ‘circulair ontwerpen’ dan precies in?

Doordat wij vanwege onze integrale aanpak meestal in de eerste fase van een project betrokken zijn, kunnen wij aansturen op ‘het niet gebruiken’ van bepaalde grondstoffen in het vroegste stadium. Hier kijken we ook scherp naar bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling.

Moeten we wel een brug bouwen of kan de weg beter 50 meter omgelegd worden? Wat de beste keuze van vandaag is, hoeft niet de beste keuze van morgen te zijn. Om in de toekomst bouwdelen of materialen geschikt voor hoogwaardig hergebruik uit een constructie te halen is een modulair of demontabel ontwerp nodig.

Bij een circulair ontwerp krijg ik zeker een constructie van een verzameling futuristische materialen die zichzelf constructief nog niet bewezen hebben?


Dat is niet het geval. Veel ‘traditionele’ bouwmaterialen zoals hout, beton en staal kunnen ook op een circulaire manier gebruikt worden. Voorwaarde is dat je bij het ontwerp het toekomstig hergebruik al als uitgangspunt neemt. We gebruiken waar mogelijk prefab onderdelen die in een volgend bouwproject een tweede leven kunnen krijgen. Daarnaast passen we zoveel mogelijk gangbare profielen toe die na een minimale bewerking opnieuw te gebruiken zijn.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de levensduur van constructies gemaximaliseerd wordt?

Goed onderhoud verlengt de levensduur van een constructie. Dagelijks zijn bij ons verschillende onderhoudsploegen op pad om preventief onderhoud uit te voeren aan civiele kunstwerken en constructies. Daarnaast zorgen onze modulaire en demontabele ontwerpen ervoor dat onderdelen makkelijk vervangen kunnen worden zonder dat er een volledig nieuwe constructie nodig is.


Van eigendom naar gebruik is zeker een brug te ver?

Nee. In dit geval staan wij als ‘bruggenbouwer’ garant voor een functionerende verbinding en blijven we eigenaar van de constructie. Wij verzorgen de realisatie en het onderhoud en nemen aan het einde van het contract de constructie weer in.

Uit welke materialen kan Damsteegt een brug opbouwen?

De meest voorkomende materialen zijn beton, staal, hout en composiet.