Al jaren de partner van

What's next?

Duurzaam ondernemen

What’s next? Bij Aannemersbedrijf Damsteegt zijn we er ons van bewust dat we in een sterk veranderende wereld leven. Het klimaat verandert wereldwijd en daarmee ook in Nederland.

Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen is het nodig dat de klimaatdoelen gerealiseerd worden. Om aan deze doelen te voldoen moet de overstap gemaakt worden van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

Verantwoordelijkheid nemen

We leven in de wetenschap dat wat wij nú doen invloed heeft op de huidige generatie en de toekomstige generaties die na ons komen. Dit schept verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid vraagt om keuzes en commitment.

Dit is niet altijd de makkelijkste weg. Vooral als er afgeweken moet worden van de gangbare bouwsystematiek. Desondanks is deze wetenschap onze leidraad in zowel intern als extern handelen.

Kennismaken