Al jaren de partner van

Zoetermeer

Waterkering

In Zoetermeer is Damsteegt al een langere periode bezig met de vervanging van meerdere bruggen. Bij dit project moest ook een waterkering gerealiseerd worden. Hier vertellen we graag meer over.

Wat is een waterkering?

De dijken zorgen ervoor dat de inwoners van Nederland droge voeten houden. Het overstromingsrisico is per gebied bij wet vastgelegd. Dit heeft ertoe geleid dat onder andere waterschappen strenge eisen stellen aan waterkeringen. Elke dijk heeft hierdoor een theoretisch dijkprofiel welke een bepaalde kruinhoogte (hoogste punt van de dijk) heeft. Bij werkzaamheden aan de dijk wordt het theoretische dijkprofiel doorbroken. Om de veiligheid te garanderen moet er in bepaalde gevallen een vervangende waterkering worden aangebracht. Er moet bij het ontwerp van zo’n vervangende kering met een grotere grondkerende hoogte worden gerekend dan er werkelijk aanwezig is. Dit leidt in veel gevallen op het oog tot een vrij robuuste grondkering.

Uitvoering

Naast de vele bruggen die door ons zijn gemaakt in Zoetermeer is er bij een enkel civieltechnisch kunstwerk ook zo’n vervangende waterkering gemaakt. Mede vanwege de hogere levensduur en strenge vormeisen bestaat de grondkering uit een stalen damwand met een gordingconstructie. De bovenkant van de damwand moet minimaal op de hoogte van het theoretisch dijkprofiel zitten. Dit zorgde ervoor dat de ruimte tussen de al vrij steile brug en het landhoofd minimaal was. Om te garanderen dat in de toekomst de hoogte van de kering nog steeds op de juiste N.A.P. hoogte staat zijn zakkingen van de damwand onacceptabel. De draagkrachtige zandlaag zit op die locatie ca. 14m onder de bovenkant van de constructie. Om de damwandplank langer te maken en te funderen op de zandlaag was daarom uitvoeringstechnisch niet interessant. Er zijn uiteindelijk vrij korte damwanden van 5,50m aangebracht. Om ongewenste zakkingen te voorkomen zijn er vier buispalen aangebracht waar de gehele kering middels gelaste opleggingen aan vast hangt.