Damsteegt waterwerken -  Circulaire bruggen header

Circulaire bruggen

Al jaren de partner van

Circulaire bruggen

Aannemersbedrijf Damsteegt adviseert, produceert en innoveert voor nu, maar ook voor de komende jaren. Dat vinden we belangrijk en doen we al jaren. De ontwikkelingen richting een circulaire economie volgen elkaar snel op en wij gaan vol enthousiasme aan de slag met datgene wat binnen ons vermogen ligt. Dat is onder andere nieuwe bruggen realiseren met circulair bouwen.

Hoe realiseren jullie een volledig circulair bouwtraject?

Dit doen we vanuit het uitgangspunt dat ‘wanneer je de bouwketen (zo) circulair (mogelijk) wilt maken, je deze dient te verbinden.’ Van toeleverancier en opdrachtgever tot eind- en hergebruiker. Op deze manier geven we materiaal waarde en behouden we kwaliteit. En dat is ook nodig: We hebben tenslotte maar één aarde met haar capaciteiten en grenzen.

De honger naar grondstoffen neemt in de bouwwereld toe, terwijl de hoeveelheid afneemt. Dit vraagt om een circulaire aanpak, waarbij gebruikt gemaakt wordt van herbruikbare materialen. Wij begrijpen dit en handelen daar ook naar.

In een oogopslag zien hoe wij circulariteit invullen? Download de infographic ‘Circulariteit op Niveau’

circulaire bruggen -  Circulaire bruggen banner

Onze maatregelen

Levensduur verlengen

Als een kunstwerk toe is aan vervanging is het niet altijd nodig om het hele kunstwerk te vervangen. Onze eerste stap naar circulariteit is om te bekijken of we het kunstwerk kunnen versterken of verbeteren in plaats van vervangen. Als dit niet mogelijk is, dan kijken we verder naar de mogelijkheden om delen van het kunstwerk te vervangen.

Hergebruik

Zowel bij productie als de sloop van een kunstwerk kijken we naar de mogelijkheden om hergebruik toe te passen. Zo hergebruiken wij al jaren hout in nieuwe constructies zoals een beschoeiing, huizen en bruggen. Een mooi voorbeeld is het project ‘circulaire keerwanden’ in Leerdam.

Recyclen

We proberen materialen zoveel mogelijk te recyclen. Zo wordt ons betonpuin opnieuw verwerkt tot beton door onze leverancier. Zo komt de beton gerecycled bij ons terug. Voor staal is eenzelfde proces ingericht. Het recyclen van composiet is ingewikkelder, maar wij houden wel van een uitdaging en hard work, pays off. Zo bleek wel uit onze recente primeur waarbij we een gerecyclede 3D geprinte composietbrug opleverden. Na gebruik kan het composiet opnieuw gerecycled worden.

Biobased

Om het gebruik van kritieke grondstoffen te verminderen bouwen we zoveel mogelijk met biobased grondstoffen. Lees hier alles over biobased!

Verminderen afvalmateriaal

Tijdens het productieproces doen we er alles aan om ons materiaalverbruik te verminderen, want materiaal weggooien is zonde. Om ons materiaalverbruik te verminderen gebruiken we onder andere een 3D printer voor composietconstructies. Een 3D printer verbruikt precies de hoeveelheid materiaal die nodig is, er gaat geen materiaal verloren.

Ook voor het productieproces van betonconstructies verminderen we afvalmateriaal. Bekistingen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Is er toch beton over? Dan verwerken we deze in kleine mallen die als ballast gebruikt worden.

Damsteegt -  Circulaire bruggen recycle

De honger naar grondstoffen neemt in de bouwwereld toe, terwijl de hoeveelheid afneemt. Dit vraagt om een circulaire aanpak. Wij begrijpen dit en handelen daar ook naar.

Samen op weg naar circulair

We kijken graag samen met onze opdrachtgevers en/of kennispartijen naar de mogelijkheden om nog meer civiele kunstwerken circulair te maken. Wilt u met circulariteit aan de slag? Neem dan contact met ons op!

Actuele ontwikkelingen

Bij Damsteegt houden we van innovatie en nieuwe ontwikkelingen, zo blijven wij voor op de ontwikkelingen in de markt. Op dit moment zijn we bezig met de volgende circulaire ontwikkelingen:

Samenwerking met sloopbedrijven

Aannemersbedrijf Damsteegt onderzoekt de mogelijkheid om samen te werken met meerdere sloopbedrijven. Het doel van deze samenwerking is om onderdelen die nog goed zijn en hergebruikt kunnen worden uit te kiezen vóór een bouwwerk gesloopt wordt. Vervolgens wordt het bouwwerk voorzichtig gesloopt en komen de onderdelen vrij. Deze onderdelen willen we graag hergebruiken in een civiel kunstwerk. Dat is nog eens hoogwaardig hergebruiken!

Marktplaats voor bruggen

Wanneer een brug verwijderd wordt, is deze niet altijd aan het einde van zijn levensduur. De brug kan overbodig zijn geworden op de huidige locatie, maar is nog prima te gebruiken op een andere locatie. Het is zonde om een goede brug af te breken. Uit dit idee zijn marktplaatsen voor bruggen ontstaan waarvan Bruggenbank de bekendste is. Hier kunnen eigenaren een brug aanbieden van klein tot groot. Het is ook mogelijk om ons direct te benaderen om een brug een tweede leven te geven. Wij bekijken dan of er een passend project is waar de brug gebruikt kan worden.

Heeft u een brug aangeboden of gekocht via de Bruggenbank? Bekijk samen met ons de mogelijkheden voor het demonteren of monteren van de brug.

Hergebruik van hout

Een veelvoorkomende ontwikkeling die wij zien is het hergebruik van hout bij bruggen. Hier zien wij twee varianten:

    1. Het 1 op 1 hergebruiken van hout. Bij het vervangen van een brug wordt eerst gekeken welke onderdelen kwalitatief nog goed zijn. Deze worden bij de nieuwe brug hergebruikt en aangevuld met nieuwe onderdelen.
    2. Het realiseren van een brug van gebruikt hout uit andere projecten. Hout uit afgebroken bruggen wordt verzaagd en hergebruikt in een nieuwe brug.

Het hergebruiken van materialen is een mooi streven, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. De grootste uitdaging van hergebruikte materialen zit in de beschikbaarheid en de kwaliteitsborging van materialen. Om altijd over voldoende hergebruikt hout te beschikken houden wij een vaste voorraad van gebruikt hout aan. Doordat wij over een eigen zaagmachine beschikken kunnen wij deze voorraad op elk moment verzagen. Om de kwaliteit te borgen worden er verschillende controles uitgevoerd.

Ook financieel blijkt het gebruiken van hergebruikte materialen niet altijd haalbaar. Vaak wordt gedacht dat hergebruikt materiaal goedkoper is, omdat er geen nieuw materiaal aangeschaft hoeft te worden. Echter brengt het hergebruiken van materiaal veel extra handelingen met zich mee, waardoor de kosten toch hoger uitvallen. Denk hierbij aan voorzichtig demonteren, transport- en opslagkosten en het verzagen van materialen.

Neem contact op

Het nut van een duurzame brug

Een duurzame brug is meer dan alleen iets om over te lopen; het laat zien dat we om het milieu geven en aan de toekomst denken. Zo’n brug wordt gebouwd zonder de natuur te schaden en gaat lang mee. We gebruiken slimme, milieuvriendelijke materialen en manieren van bouwen die goed zijn voor de natuur. Deze bruggen zijn zuinig met energie en kunnen zelfs zonne- of windenergie maken. Ze hebben ook plekken met planten en groen voor dieren en mensen. Duurzame bruggen zijn fijn voor fietsers en wandelaars, dat is beter voor de lucht en het verkeer. Ze passen goed in de omgeving en zien er mooi uit. Kortom, een duurzame brug laat zien dat we goed willen zorgen voor de natuur en onze toekomst, en het helpt de buurt en het milieu beter te maken. Damsteegt kan u daar bij helpen, zo dragen wij ook ons steentje bij.