Al jaren de partner van

De rol van standaardbruggen bij de nationale vervangingsopgave

Veel beheerders hebben de komende periode de lastige opgave om een grote hoeveelheid verouderde bruggen te vervangen. De vervangingsopgave moet zo snel en effectief mogelijk worden aangepakt met minimale hinder voor de omgeving en bewoners.

Ook in nieuwbouwprojecten moeten vaak grote hoeveelheden bruggen tegelijk gerealiseerd worden. Een efficiënte en beheerste aanpak is daarvoor vereist. Aannemersbedrijf Damsteegt draagt er graag aan bij om deze opgave makkelijker te maken, bijvoorbeeld door bruggen te standaardiseren.

Onze meerwaarde voor u op een rij:

  • Lagere realisatie- en onderhoudskosten
  • Vervanging en hergebruik makkelijker te realiseren
  • Hogere doorloopsnelheid
  • Beste prijs/ kwaliteit verhouding
  • Uniformiteit
  • Bijdrage aan circulariteitsdoelstellingen

Wat is een standaardbrug?

Standaardisatie betekent; een standaard ontwerp, een gestandaardiseerd productieproces en een gestandaardiseerd uitvoeringsproces. De afmetingen kunnen wel verschillend zijn.

Door deze bewezen aanpak kunnen fases in het proces niet alleen sneller worden doorlopen. Ook wordt de doorlooptijd van opdracht tot plaatsing korter.

Daarnaast maken we het voor een beheerder makkelijker om een bruggen te onderhouden door bij standaardbruggen dezelfde bevestigingsdetails en materialen te gebruiken.

Ten slotte liggen de kosten lager bij aanschaf van meerdere standaardbruggen. De combinatie van een lagere aanschafprijs en onderhoudskosten zorgt tevens voor een zeer gunstige total cost of ownership.

Mogelijkheden standaardbrug

Aannemersbedrijf Damsteegt biedt verschillende soorten standaardisatie aan en kan u van dienst zijn bij het ontwerpen, engineeren, produceren en plaatsen van standaardbruggen. De standaardbruggen zijn te realiseren in staal, beton, composiet, hout of een combinatie van deze materialen. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Unieke standaardbrug

Het standaardiseren van bruggen kan de vraag oproepen of alle bruggen in Nederland er hetzelfde uit komen te zien waardoor deze niet passen in het landschappelijk of stedelijk beeld. Dit is niet het geval, Aannemersbedrijf Damsteegt kan een standaardbrug voor u ontwerpen, welke uitgevoerd kan worden in verschillende standaarden voor verschillende omgevingen. Zo krijgt u een standaardbrug die toch uniek is. Dit doen wij in samenwerking met IPV Delft, een bureau waar wij al vele projecten mee hebben gerealiseerd.

Unieke standaardbrugserie

Het is ook mogelijk om een serie standaardbruggen te laten ontwerpen bij Damsteegt. Zo is er voor iedere omgeving en functie een passend ontwerp. De ontwerpen horen bij een ‘brugfamilie’ waarbij de constructie en materiaalsoort op elkaar afgestemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een serie vaste bruggen.

Standaard brugontwerp van Damsteegt

Aannemersbedrijf Damsteegt heeft een aantal standaard ontwerpen waar u uit kunt kiezen. Deze ontwerpen zijn sneller en voordeliger te realiseren dan maatwerk bruggen.

Realisatie standaardbruggen

Heeft u al een standaardbrug laten ontwerpen? Damsteegt kan een voorlopig ontwerp uitwerken in een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp, om deze vervolgens te realiseren met onze eigen mensen en maatwerk materiaal. Damsteegt heeft op dit gebied al een ruime ervaring.

Delen van een brug standaardiseren

Het is mogelijk om delen van een brug standaard te maken, in plaats van de gehele brug. Een brug kan bijvoorbeeld met een standaard hoofddraagconstructie gerealiseerd worden in combinatie met niet-standaardleuningen of visa versa. De leuningen van een brug zijn een belangrijke factor voor de uitstraling van een brug. Dit is een goede combinatie voor locaties die vragen om iets bijzonders. Door slechts delen van een brug te standaardiseren blijven de voordelen aanwezig, maar zullen deze minder aanwezig zijn dan bij een geheel standaardbrug.

Standaard composietbruggen

Voor ons assortiment standaard composietbruggen verwijzen wij u graag naar onze dochteronderneming Composite Structures. Samen met IPV Delft heeft Composite Structures een reeks standaardbruggen ontwikkeld.

De verbinders van morgen

Veelgestelde vragen

Welke werkzaamheden voert Damsteegt uit?

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers volledig. Dat is onze integrale aanpak. 
Het advies, de engineering, productie, realisatie én beheer en onderhoud; alle schakels in de keten hebben wij in eigen beheer.

Hoelang is de uitvoeringsduur van een brug?

Uiteraard hangt dit af van de omvang, materialisatie en locatie van de brug. 
In onze productiehallen in Meerkerk, wordt de brug in zijn geheel of in verschillende componenten geprefabriceerd. Wij doen dit in staal, beton, composiet en hout of een combinatie van materialen. Daardoor kunnen wij de uitvoeringsduur en hinder op locatie minimaliseren.

Met ons eigen materieel en ervaren personeel zijn we klaar voordat u het in de gaten heeft. Bovendien ondervindt u door deze werkmethode in veel gevallen geen hinder.

Wat doet Damsteegt om bruggen veilig en betrouwbaar te houden?

Uiteraard bouwen we met het oog op de toekomst. Veilig en duurzaam. Daarnaast stellen wij een beheer- en onderhoudsplan op om een maximale levensduur te kunnen borgen. Hierin is vastgelegd wanneer we een brug moeten inspecteren en wanneer onderdelen van een brug aan vervanging toe zijn. Ons beheer- en onderhoudsteam is dagelijks op pad om hier uitvoering aan te geven.

Waarom is circulariteit een thema bij Aannemersbedrijf Damsteegt?

Vooropgesteld, wij zijn geen milieudeskundigen. Maar we zien wel dat de wereld om ons heen verandert. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de voorraad afneemt. Daarom ontwerpen we anders, hergebruiken we vrijkomende onderdelen en zetten we afval en andere reststromen in als nieuwe grondstof. Simpel gezegd; minimale onttrekking van nieuwe grondstoffen, maximaal hergebruik.

Hoe zorgen jullie er voor dat de levensduur van constructies gemaximaliseerd wordt?

Goed onderhoud verlengt de levensduur van een constructie. Dagelijks zijn bij ons verschillende onderhoudsploegen op pad om preventief onderhoud uit te voeren aan civiele kunstwerken en constructies. Daarnaast zorgen onze modulaire en demontabele ontwerpen ervoor dat onderdelen makkelijk vervangen kunnen worden zonder dat er een volledig nieuwe constructie nodig is.