Al jaren de partner van

Bruggen realiseren in series

Een seriematige aanpak

Een seriematige aanpak (of portfolioaanpak) voor het aanbesteden en realiseren of vervangen van bruggen. Dit vinden we bij Damsteegt een goed idee, sterker nog, wij doen het eigenlijk al zo! Ons land heeft een enorme vervangings- en renovatieopgave (V&R) van grote verkeersbruggen tot voetgangersbruggen in een park. In de komende tientallen jaren worden de renovatiekosten meer dan verdubbeld. Dit wordt voor opdrachtgevers een hele klus waarbij veel personeel, organisatie en kosten komen kijken. De oplossing? Een seriematige aanpak.

Wat is een seriematige aanpak?

Bij een seriematige aanpak wordt een serie bruggen in een keer aanbesteed. Dit kunnen 10, 25 maar ook 50 bruggen zijn. De hele serie bruggen wordt aan één aannemer gegund.

 -

Voordelen seriematige aanpak

De grootste voordelen die een seriematige aanpak meebrengt zijn een besparing van kosten en tijd. Een seriematige aanpak is veel efficiënter.

  • Er wordt één keer een aanbesteding uitgevoerd, in plaats van losse aanbestedingen.
  • Het ontwerp wordt geoptimaliseerd met standaardonderdelen.
  • Het is mogelijk om grootschalig materialen in te kopen.
  • Door steeds hetzelfde ontwerp uit te voeren ontstaat er een leercurve en kan het ontwerp sneller gerealiseerd worden.
  • Er ontstaat een langdurige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij je weet wat je aan elkaar hebt en minder tijd kwijt bent met gedoe.
  • Door de efficiëntie van seriematig bouwen gaan de kosten omlaag.

Standaardisering

Bij een seriematige aanpak horen standaard ontwerpelementen. De constructie en materialen worden op elkaar afgestemd. Zo krijgen bruggen bijvoorbeeld dezelfde leuningen, brugdekken of komen bepaalde afmetingen overeen. Door de standaardisering kunnen mallen in de productie opnieuw gebruikt worden, kan materiaal groot ingekocht worden en ontstaat er een leercurve zowel in de productie als op locatie. Dit betekent niet dat alle bruggen hetzelfde worden, ook met standaardelementen kunnen er verschillende brugdesigns gemaakt worden. Zo zijn er binnen series van bruggen ook efficiënt unieke ontwerpen te realiseren.

Wanneer wij ook in de planning van de uitvoering vrijheid krijgen kan er nog verder geoptimaliseerd worden. Zo kunnen we bij uitval bijvoorbeeld een seriematige brug realiseren.

Ervaren partij

Damsteegt heeft al veel projecten met een seriematige aanpak gerealiseerd. Deze projecten verschillen van grootte van 5 bruggen tot meer dan 25 bruggen. Ook voeren we verschillende raamcontracten uit met een looptijd van meerdere jaren. Tevens zijn we onderdeel van de werkgroep Seriematige aanpak van de Bouwcampus waar wij kennis delen en kennis ophalen. Bekijk hier onze video met de bouwcampus.