Al jaren de partner van

Betrouwbare bruggen

Damsteegt onderhoudt uw brug en andere civieltechnisch kunstwerken

Wij bouwen voor nu en de toekomst. Onze bruggen zijn daarom duurzaam ontworpen en geproduceerd. Hiermee kunnen we primair al de onderhoudskosten reduceren. Gedegen onderhoud verlengt de levensduur van een object en zorgt voor een verlaging van de totale kosten over de levensduur (TCO).

Periodieke reiniging draagt verder bij aan de veiligheid en esthetische waarde van civiele kunstwerken. Dagelijks gaan bij ons verschillende onderhoudsploegen op pad voor preventief groot onderhoud. Hiermee voorkomen we incidenten en hoge kostenposten door onvoorziene zaken.

Onze ‘’kunstwerkpaspoorten’’

Na inspectie wordt de onderhoudstoestand van het civiele kunstwerk vastgelegd. Op basis van deze gegevens wordt een advies gegeven met betrekking tot restlevensduur en vervangingswaarde. Voor elk object wordt een zogenaamd kunstwerkpaspoort opgesteld. Deze kunstwerkpaspoorten dienen als input voor een (meerjaren) onderhoudsplan. Een plan wat jaren mee gaat.

Brug onderhoudsplan

Voor veel van onze bruggen hebben we een onderhoudsplan opgesteld die ook bij ons in beheer is. Hierin is vastgelegd wanneer we een brug moeten inspecteren en wanneer onderdelen van een brug aan vervanging toe zijn. Tijdens de gebruiksfase en onderhoud monitoren wij continue de staat van de brug.

Damsteegt regelt zowel het onderhoud als vervangingen en reparaties.

Kennismaken