Al jaren de partner van

Betrouwbare bruggen

Damsteegt onderhoudt uw brug en andere civieltechnische kunstwerken

Wij bouwen voor nu en de toekomst. Onze bruggen zijn daarom duurzaam ontworpen en geproduceerd met oog op een lange levensduur. Hiermee kunnen we primair al de onderhoudskosten reduceren. Gedegen onderhoud verlengt de levensduur van een object en zorgt voor een verlaging van de totale kosten over de levensduur (TCO).

Periodieke reiniging draagt verder bij aan de veiligheid en verhoogt de esthetische waarde van civiele kunstwerken. Dagelijks gaan bij ons verschillende onderhoudsploegen op pad voor preventief klein en groot onderhoud. Hiermee voorkomen we incidenten en hoge kostenposten door onvoorziene zaken.

Onze ‘’kunstwerkpaspoorten’’

Na inspectie wordt de onderhoudstoestand van het civiele kunstwerk vastgelegd. Op basis van deze gegevens wordt een advies gegeven met betrekking tot restlevensduur, vervangingswaarde en onderhoudskosten. Voor elk object wordt een zogenaamd kunstwerkpaspoort opgesteld. Deze kunstwerkpaspoorten dienen als input voor een (meerjaren) onderhoudsplan. Een plan wat jaren mee gaat.

Brug onderhoudsplan

Voor veel van onze bruggen hebben we een onderhoudsplan opgesteld die ook bij ons in beheer is. Hierin is vastgelegd wanneer we een brug moeten inspecteren en wanneer onderdelen van een brug aan vervanging toe zijn.

U kunt contact met ons opnemen voor zowel het onderhoud als vervangingen en reparaties.

Kennismaken

Uw partner voor alle soorten brug onderhoud

Onze werkzaamheden

Graag vertellen we u meer over welke werkzaamheden allemaal komen kijken bij het onderhouden van een brug.

Van klein en preventief tot grootschalig onderhoud, bij Damsteegt hebben we de benodigde expertise binnenshuis om uw brug naar wens te onderhouden. Zo verlengt u niet alleen de levensduur van uw brug, maar profiteert u ook van gegarandeerde veiligheid en kostenbesparingen.

Voor de volgende werkzaamheden bent u bij ons aan het juiste adres:

Kennismaken

Brug verbreden

De wens om een brug te verbreden kan diverse oorzaken hebben. Dit kan ontstaan uit noodzaak door niet te voldoen aan de gestelde (hernieuwde) minimumeisen.

Het verkeer op uw brug kan uiteraard ook toenemen in hoeveelheid, waardoor een verbrede brug gewenst is. Tenslotte kan ook het type verkeer veranderen. Denk hierbij aan voetgangers en/of fietsers, waar tijdens de bouw initieel geen rekening mee gehouden is.

Ongeacht de achterliggende rede, grootte van de verbreding of locatie, bij Damsteegt verbreden we graag uw brug. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen ter kennismaking.

Brugklep vervangen

Het vervangen van een brugklep is een complex proces. Vanzelfsprekend is dit een werkzaamheid bij het onderhoud van beweegbare bruggen.

Wanneer het beweegbare deel van een brug aan het einde van zijn levensduur is, is dit type brug onderhoud noodzakelijk. Bij Damsteegt werken wij eerst zorgvuldig het plan van aanpak uit. Vervolgens treffen wij de voorbereidingen voor de noodzakelijke bereikbaarheidsmaatregelen.

Op locatie hijsen wij allereerst de oude brugklep uit de brug. Deze zullen we vervolgens per schip afvoeren. Pas dan is het mogelijk om het bewegingsmechanisme te vervangen. Tenslotte wordt de nieuwe brugklep geplaatst, die ook per schip aangeleverd wordt.

Brug versterken

Wanneer een brug relatief oud is, kan het versterken hiervan vallen onder de categorie noodzakelijk onderhoud. Denk hierbij aan bruggen die ruim voor de eeuwwisseling gebouwd zijn. Veelal rijdt er nu niet alleen meer, maar ook zwaarder verkeer over deze bruggen.

Om de veiligheid te garanderen, is het vereist om de huidige constructie te verstevigen. Voor een verkeersbrug doen wij dit bijvoorbeeld door grote stalen liggers onder de brug te plaatsen.

Brugdek repareren

Heeft het brugdek onverhoopt na verloop van tijd schade opgelopen? Geen zorgen! Damsteegt herstelt graag uw brugdek. Dit type onderhoud voeren wij uiteraard uit voor elke brug, ongeacht functie of materiaal.

Betonnen bruggen herstellen wij bijvoorbeeld met een stalen wapening. Deze technische versterking leent zich uitstekend voor allerlei bouwwerken, waaronder natuurlijk ook bruggen. Graag bespreken wij uw wensen, zodat wij ook bij deze werkzaamheid passend maatwerk kunnen leveren.

Brug verhogen

Wanneer bij de bouw van een brug niet genoeg rekening is gehouden met de scheepvaart, kan het voorkomen dat het verhogen van een brug een noodzakelijk type onderhoud is. Denk bijvoorbeeld aan schepen met een hogere lading, die wel onder de brug door moeten varen, maar dit momenteel niet kunnen.

Om dit probleem te verhelpen, is het verhogen van de brug een ideale oplossing. Met een groot aantal vijzels is het namelijk mogelijk om de brug centimeter voor centimeter omhoog te duwen, zodat de gewenste hoogte bereikt wordt.

Voordeel van deze methode is dat de pijlers op het land niet aangepast hoeven te worden. Deze blijven op dezelfde hoogte. Ook voor deze werkzaamheid bespreken we graag uw exacte wensen en behoeftes.

Voegovergangen vervangen

Voegovergangen vormen een begaanbare overgang tussen de onderdelen van een brugdek. De voornaamste functie hiervan is het waarborgen van de verkeersveiligheid. Logisch ook dat onderhoud aan dit onderdeel van de brug van groot belang is. In de bouwvoorschriften staan zeer strenge eisen, waaraan voldaan moet worden.

Damsteegt zorgt met een stillere en duurzame oplossing dat u weer aan alle eisen voldoet. Indien u hierover verdere vragen heeft, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Brugconstructie verven

Naast de functioneel onderhoud, verricht Damsteegt ook esthetisch onderhoud. Hieronder valt het verven van de brugconstructie, waarmee we de brug weer de uitstraling van weleer geven. Ook hier gaan we zeer minutieus te werk: meter voor meter zullen we de brug langslopen.

Bij Damsteegt staat het leveren van passend maatwerk namelijk hoog in het vaandel. Ook bij dit type brug onderhoud.