Damsteegt waterwerken -

Inspecteren en adviseren

Al jaren de partner van

Inspectie

Inspectie en advies

In alle lagen van onze organisatie is praktische kennis, theoretische kennis en jarenlange ervaring aanwezig. Wij hebben:

  • Materiaalexperts in hout, staal, beton en composiet
  • 30+ jaar uitvoeringservaring
  • Uitgebreide kennis van productie, uitvoering en onderhoud
  • Veel ervaring met circulariteit en minimaal grondstof- en energieverbruik

Door deze vaardigheden zijn wij in staat om het beste advies te geven voor uw civieltechnische kunstwerk. Dit kan een nieuwbouw project zijn, maar ook een vervanging, reconstructie of onderhoud (klein en groot). Wij kunnen u advies geven over materialisatie, uitvoerbaarheid, onderhoud, duurzaamheid en circulariteit.

We geven een heldere visie voor uw vraagstuk. De volgende stap is een ontwerp en begroting, waarna overgegaan kan worden tot productie en realisatie. Wij hebben al deze expertises in eigen huis.

 -

Contractvormen

Heeft u advies nodig over de beste contractvorm voor uw project? Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Door alle contracten die we dagelijks voorbij zien komen kunnen wij advies geven welk soort contract past bij welk project. Ook relatief nieuwe contractvormen zoals bouwteams zijn voor ons bekend terrein.

Milieubewuste keuzes

In onze sector zijn momenteel veel relevante thema’s die van invloed zijn op ‘wat we maken’ en ‘hoe we het maken’ omtrent (o.a.) bruggen. Denk aan de toepassing van bio-based materiaal, circulaire oplossingen, lage TCO en de omgang met reststromen. Afhankelijk van de prioriteiten van onze opdrachtgever worden bovenstaande thema’s verwerkt in een advies en een maakbaar ontwerp. Aanvullend zijn wij in staat per casus verschillende varianten uit te werken en een MKI score te berekenen. U heeft hiermee de handvatten om de juiste keuze te maken.

Inspectie

Om een gedegen advies te geven voeren wij een uitgebreide inspectie uit. Dit kan gezien worden als een 0-meting. Met de inspectie bepalen we de huidige staat van de constructie. Moet de constructie deels of geheel vervangen worden? Kunnen er nog delen van de constructie hergebruikt worden? Ook doen we een omgevingsanalyse waarbij de omgeving en eventuele knelpunten in kaart gebracht worden. De bodem wordt hier ook in meegenomen. Vervolgens wordt er een uitvoerbaarheidsanalyse uitgevoerd. Op welke manier kunnen we bijvoorbeeld bij de locatie komen, welk materieel is er nodig en kan dat materieel daadwerkelijk op de locatie staan. Zo wordt een uitvoerbaar plan samengesteld.