Al jaren de partner van

Inspectie

Inspectie en advies

In alle lagen van onze organisatie is praktische kennis, theoretische kennis en jarenlange ervaring aanwezig. Wij hebben:

  • Materiaalexperts in hout, staal, beton en composiet
  • 30+ jaar uitvoeringservaring
  • Uitgebreide kennis van productie, uitvoering en onderhoud
  • Veel ervaring met circulariteit en minimaal grondstof- en energieverbruik

Dit alles komt samen in ons advies waar kwaliteit en duurzaamheid belangrijke aspecten zijn. In dit advies geven we helder en eenduidig onze visie op uw vraagstuk. Desgewenst vertalen we deze visie in een ontwerp en een begroting. Uiteindelijk zijn wij ook in staat om deze visie volledig in eigen huis te realiseren!

Milieubewuste keuzes

In onze sector zijn momenteel veel relevante thema’s die van invloed zijn op ‘wat we maken’ en ‘hoe we het maken’ omtrent (o.a.) bruggen. Denk aan de toepassing van bio-based materiaal, circulaire oplossingen, lage TCO en de omgang met reststromen. Afhankelijk van de prioriteiten van onze opdrachtgever worden bovenstaande thema’s verwerkt in een advies en een maakbaar ontwerp. Aanvullend zijn wij in staat per casus verschillende varianten uit te werken en een MKI score te berekenen. U heeft hiermee de handvatten om de juiste keuze te maken.

Kennismaken