Al jaren de partner van

Expertise delen in een bouwteam

Samengevat is een bouwteam een samenwerkingsverband tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en één of meerdere adviseurs. Samen zullen zij tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen. Een bouwteam is een twee fase contract dat bestaat uit een voorbereidingsfase en een realisatiefase.

Hoe werkt een bouwteam?

Naast de opdrachtgevers en adviseurs, is er ook een aannemer betrokken bij de voorbereidingsfase. Door de krachten van alle partijen te bundelen, worden er gefundeerde beslissingen gemaakt.

Deze worden vertaald in een ontwerp dat haalbaar en uitvoerbaar is. Dit is gunstig voor de prijs, doorlooptijd en kwaliteit van een project.

Het eindproduct van de voorbereidingsfase is doorgaans een definitief ontwerp (DO) of een uitvoeringsontwerp (UO), inclusief uitvoeringsplan en begroting. Met deze documenten kan het werk worden uitgevoerd.

Vervolgens bepaalt de opdrachtgever of de begroting van de aannemer marktconform is. Als de begroting van de aannemer marktconform is, wordt de opdracht gegund aan de aannemer middels een aannemings- of realisatieovereenkomst.

Voordelen van een bouwteam

Het werken in een bouwteam biedt vele voordelen. We zetten de grootste voordelen op een rijtje:

  • Er worden gefundeerde beslissingen genomen door de kennis van meerdere partijen te bundelen
  • De (technische) haalbaarheid van ontwerpvarianten wordt beter bepaald
  • De kans op afwijkingsrapporten wordt significant verkleind
  • De doorlooptijd is sneller door de korte lijnen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Door overleg te voeren over alternatieven, mogelijkheden en onmogelijkheden komen partijen tot de best haalbare oplossing
  • De risico’s voor de opdrachtgever worden geminimaliseerd, omdat deze in de bouwteamfase worden beheerst
  • Er is een gezamenlijk belang voor collectieve verantwoordelijkheid.
  • Het einddoel is voor alle partijen helder: van de beste prijs/kwaliteit verhouding tot het behalen van een bepaalde (duurzaamheids)doelstelling.

Kortom: binnen het bouwteam wordt kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde gegenereerd.

Een bouwteam met Damsteegt

Damsteegt heeft meer dan 29 jaar ervaring in de grond-, weg- en waterbranche. Mede daarom zijn wij de perfecte samenwerkingspartner voor een bouwteam.

Met ons team experts adviseren we opdrachtgevers graag over de uitwerking van een ontwerp en uitvoering. Uiteraard met een laag risico en zo min mogelijk faalkosten.

Doordat we in een vroeg stadium mee kunnen denken, is meteen duidelijk wat wel en niet mogelijk is. Tevens kunnen we u adviseren over de nieuwste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid en circulariteit.

Bij Damsteegt hebben we alle expertises in eigen huis. Daardoor kunnen we niet alleen goed advies geven, maar ook goed uitvoeren. Meer weten over onze expertises?

Samenwerking

Naast vakinhoudelijke kennis, kunt u van ons team ook goede samenwerkingseigenschappen verwachten. Samenwerking zit in de kern van onze organisatie, die feitelijk als bouwteam is vormgegeven.

Bij Damsteegt hebben we een platte netwerkstructuur, in plaats van een afgekaderde hiërarchische structuur. Onze werknemers hebben verantwoordelijkheid en nemen verantwoordelijkheid. Ze handelen pro actief en oprecht in hun doen en laten. Deze cultuur past goed bij het werken in een bouwteam.

Wij dragen sleutelfunctionarissen voor die passen bij uw project. Met een actieve inbreng gaat ons team samen met u oplossingsgericht te werk aan het project.

Meer weten over een bouwteam?

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u behoefte aan meer informatie?

In beide gevallen staat ons team van experts voor u klaar.
Onderstaand kunt u ons geheel vrijblijvend contacteren of een offerte aanvragen!

De verbinders van morgen

Veelgestelde vragen

Welke werkzaamheden voert Damsteegt uit?

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers volledig. Dat is onze integrale aanpak. 
Het advies, de engineering, productie, realisatie én beheer en onderhoud; alle schakels in de keten hebben wij in eigen beheer.

Hoelang is de uitvoeringsduur van een brug?

Uiteraard hangt dit af van de omvang, materialisatie en locatie van de brug. 
In onze productiehallen in Meerkerk, wordt de brug in zijn geheel of in verschillende componenten geprefabriceerd. Wij doen dit in staal, beton, composiet en hout of een combinatie van materialen. Daardoor kunnen wij de uitvoeringsduur en hinder op locatie minimaliseren.

Met ons eigen materieel en ervaren personeel zijn we klaar voordat u het in de gaten heeft. Bovendien ondervindt u door deze werkmethode in veel gevallen geen hinder.

Wat doet Damsteegt om bruggen veilig en betrouwbaar te houden?

Uiteraard bouwen we met het oog op de toekomst. Veilig en duurzaam. Daarnaast stellen wij een beheer- en onderhoudsplan op om een maximale levensduur te kunnen borgen. Hierin is vastgelegd wanneer we een brug moeten inspecteren en wanneer onderdelen van een brug aan vervanging toe zijn. Ons beheer- en onderhoudsteam is dagelijks op pad om hier uitvoering aan te geven.

Waarom is circulariteit een thema bij Aannemersbedrijf Damsteegt?

Vooropgesteld, wij zijn geen milieudeskundigen. Maar we zien wel dat de wereld om ons heen verandert. De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl de voorraad afneemt. Daarom ontwerpen we anders, hergebruiken we vrijkomende onderdelen en zetten we afval en andere reststromen in als nieuwe grondstof. Simpel gezegd; minimale onttrekking van nieuwe grondstoffen, maximaal hergebruik.

Hoe zorgen jullie er voor dat de levensduur van constructies gemaximaliseerd wordt?

Goed onderhoud verlengt de levensduur van een constructie. Dagelijks zijn bij ons verschillende onderhoudsploegen op pad om preventief onderhoud uit te voeren aan civiele kunstwerken en constructies. Daarnaast zorgen onze modulaire en demontabele ontwerpen ervoor dat onderdelen makkelijk vervangen kunnen worden zonder dat er een volledig nieuwe constructie nodig is.