Damsteegt waterwerken -  bouwteam-header

Bouwteam

Kwalitatieve én kwantitieve meerwaarde

Al jaren de partner van

Expertise delen in een bouwteam

Samengevat is een bouwteam een samenwerkingsverband tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en één of meerdere adviseurs. Samen zullen zij tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen. Een bouwteam is een twee fase contract dat bestaat uit een voorbereidingsfase en een realisatiefase.

Hoe werkt een bouwteam?

Naast de opdrachtgevers en adviseurs, is er ook een aannemer betrokken bij de voorbereidingsfase. Door de krachten van alle partijen te bundelen, worden er gefundeerde beslissingen gemaakt.

Deze worden vertaald in een ontwerp dat haalbaar en uitvoerbaar is. Dit is gunstig voor de prijs, doorlooptijd en kwaliteit van een project.

Het eindproduct van de voorbereidingsfase is doorgaans een definitief ontwerp (DO) of een uitvoeringsontwerp (UO), inclusief uitvoeringsplan en begroting. Met deze documenten kan het werk worden uitgevoerd.

Vervolgens bepaalt de opdrachtgever of de begroting van de aannemer marktconform is. Als de begroting van de aannemer marktconform is, wordt de opdracht gegund aan de aannemer middels een aannemings- of realisatieovereenkomst.

Voordelen van een bouwteam

Het werken in een bouwteam biedt vele voordelen. We zetten de grootste voordelen op een rijtje:

  • Er worden gefundeerde beslissingen genomen door de kennis van meerdere partijen te bundelen
  • De (technische) haalbaarheid van ontwerpvarianten wordt beter bepaald
  • De kans op afwijkingsrapporten wordt significant verkleind
  • De doorlooptijd is sneller door de korte lijnen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • Door overleg te voeren over alternatieven, mogelijkheden en onmogelijkheden komen partijen tot de best haalbare oplossing
  • De risico’s voor de opdrachtgever worden geminimaliseerd, omdat deze in de bouwteamfase worden beheerst
  • Er is een gezamenlijk belang voor collectieve verantwoordelijkheid.
  • Het einddoel is voor alle partijen helder: van de beste prijs/kwaliteit verhouding tot het behalen van een bepaalde (duurzaamheids)doelstelling.

Kortom: binnen het bouwteam wordt kwalitatieve en kwantitatieve meerwaarde gegenereerd.

Een bouwteam met Damsteegt

Damsteegt heeft meer dan 29 jaar ervaring in de grond-, weg- en waterbranche. Mede daarom zijn wij de perfecte samenwerkingspartner voor een bouwteam.

Met ons team experts adviseren we opdrachtgevers graag over de uitwerking van een ontwerp en uitvoering. Uiteraard met een laag risico en zo min mogelijk faalkosten.

Doordat we in een vroeg stadium mee kunnen denken, is meteen duidelijk wat wel en niet mogelijk is. Tevens kunnen we u adviseren over de nieuwste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid en circulariteit.

Bij Damsteegt hebben we alle expertises in eigen huis. Daardoor kunnen we niet alleen goed advies geven, maar ook goed uitvoeren. Meer weten over onze expertises?

Samenwerking

Naast vakinhoudelijke kennis, kunt u van ons team ook goede samenwerkingseigenschappen verwachten. Samenwerking zit in de kern van onze organisatie, die feitelijk als bouwteam is vormgegeven.

Bij Damsteegt hebben we een platte netwerkstructuur, in plaats van een afgekaderde hiërarchische structuur. Onze werknemers hebben verantwoordelijkheid en nemen verantwoordelijkheid. Ze handelen pro actief en oprecht in hun doen en laten. Deze cultuur past goed bij het werken in een bouwteam.

Wij dragen sleutelfunctionarissen voor die passen bij uw project. Met een actieve inbreng gaat ons team samen met u oplossingsgericht te werk aan het project.

Meer weten over een bouwteam?

Geïnteresseerd in onze diensten? Of heeft u behoefte aan meer informatie?

In beide gevallen staat ons team van experts voor u klaar.
Onderstaand kunt u ons geheel vrijblijvend contacteren of een offerte aanvragen!