Op weg naar een seriematige aanpak

Iedere vijfde of zesde brug gratis en 30 procent goedkoper door efficiencyvoordelen. Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen die behaald kunnen worden als opdrachtgevers hun opgaven voor vervanging en renovatie van infrastructuur op een seriematige wijze op de markt brengen. In de film ‘Seriematig aanpak, een lonkend perspectief’, geven zes bedrijven, waaronder Aannemersbedrijf Damsteegt, een visie op seriematig aanbesteden. De film Lonkend Perspectief is een initiatief van De Bouwcampus.

Een Lonkend Perspectief

In de korte film geven vertegenwoordigers van de betrokken ondernemingen antwoord op vragen over de seriematige benadering, zoals de aard van de werkzaamheden die zij van plan zijn in serie uit te voeren. Tevens worden de kansen die een seriematige aanpakt biedt besproken en welke voordelen dit geeft aan opdrachtgevers.

Seriematig aanbesteden

De Bouwcampus en de betrokken ondernemingen ontwikkelde de film om een seriematige aanpak en de V&R-opgave onder de aandacht te brengen. “Er is meer standaardisatie nodig en opdrachtgevers moeten samen continuïteit en schaal creëren door meer bruggen seriematig aan te pakken”, zegt Harald Versteeg, transitiemanager bij De Bouwcampus. “Deze film laat zien dat al veel marktpartijen daarvoor open staan. Wanneer partijen de kans krijgen om een serie van kunstwerken aan te pakken, ontstaat er ruimte voor hele nieuwe oplossingen. Dat is nodig als je bedenkt dat er nog bijvoorbeeld 4000 bruggen liggen te wachten. Voor opdrachtgevers moet het duidelijk worden dat hier de oplossing ligt om met krappere budgetten de klus te kunnen klaren.”

Waar te zien

Naast de gezamenlijke documentaire heeft iedere deelnemende organisatie ook zijn eigen filmpje. Het filmpje van Aannemersbedrijf Damsteegt is op deze pagina te bekijken. Voor de overige films kun je terecht op de website van De Bouwcampus.