Bouwteam

De oude brug in de Valkenvoortweg over de Koningsvliet is in opdracht van de Gemeente Waalwijk door de IV Groep onderzocht. Op basis van dit onderzoek werd geadviseerd de brug te vervangen. Voor het vervangen van de brug heeft de gemeente gekozen voor een bouwteam samenwerking met Aannemersbedrijf Damsteegt. De belangrijkste redenen hiervoor is dat de gemeente gebruik wilde maken van de expertise van de markt en een efficiënte realisatie voor ogen had. Binnen Aannemersbedrijf Damsteegt hebben wij veel ervaring met het werken binnen een bouwteam. Het is een samenwerkingsvorm die ons erg goed past.

Werkwijze

De kwaliteit werd getoetst o.b.v. risicobeheersing en op dit element werden wij als beste beoordeeld. Samen met de gemeente hebben we uitvoerig de huidige situatie, omgevingsaspecten en raakvlakken in kaart gebracht. De uitvoering- en voorbereidingskennis leidden al snel tot het definitieve ontwerp. Na goedkeuring van dit ontwerp zijn we direct gestart met de productie.

Eindresultaat en opening

Uiteindelijk hebben we in een korte doorlooptijd, van uit een bijzonder prettige samenwerking waarin alle partijen hun expertise kwijt konden, een mooie brug opgeleverd. Met een speciale motorrit werd de brug ‘geopend’. Wethouder John van den Hoven reed samen met de aannemer en de heer Pullens, een 86-jarige motorrijder uit Waalwijk over de nieuwe brug. De heer Pullens is (op het moment van schrijven) de oudste motorrijder van Waalwijk. De Valkenvoortweg is een standaard onderdeel van de motorritten die hij op deze hoge leeftijd nog met grote regelmaat maakt.

Leuk detail; de ‘Damsteegt-motor’ is volledig elektrisch en wordt door werkvoorbereiders en projectleiders gebruikt om bezoeken aan projectlocaties af te leggen. Dit in het kader van duurzaamheid en CO² reductie.

Alle afbeeldingen (6)