Elf karakteristieke bruggen voor Vestingstad Gorinchem

Gorinchem was een belangrijke vesting in de Oude én de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En de grootste die nog helemaal intact is. De vestingwallen lopen helemaal rond en geven prachtige uitzichten over de rivieren; uniek in Nederland! In deelgebied de Eilanden, Hoog Dalem, worden in de periode tussen juni 2021 en maart 2022 elf karakteristieke verkeersbruggen gerealiseerd. Momenteel is het werk in voorbereiding. Door te prefabriceren op onze eigen locatie sparen we een groot aantal logistieke bewegingen, lees: CO²- uitstoot uit. Alle elementen worden op 1 locatie gefabriceerd, (deels) geassembleerd en gaan daarna op transport. Daarnaast is er op deze manier een kortere bouwperiode en veel minder hinder op de locatie van uitvoering.

Uitgangspunten ontwerp

Het ontwerp van deze bruggen is afkomstig van Bureau Stoep uit Den Haag. Uitgangspunt in het ontwerp zijn de historische bruggen die je veel terugvindt in de Hollandse Waterlinie waar Vestingstad Gorinchem deel van uitmaakt. De historische bruggen die als inspiratie dienen kenmerken zich door een houten dek, een poort op twee derde van de brug, veel houten palen ter ondersteuning en een typerend stalen hekwerk. Vooral het kruis al hekwerkvulling is een kenmerkend element voor die tijd. Prachtig, maar de huidige verkeersintensiteit en de kosten voor onderhoud vragen om een andere uitvoering.
Daarom is gekozen voor een betonnen brug met planken structuur op het dek. De randen van de brug worden afgedekt met Cortenstaal, waardoor het ‘betonnen karakter’ enigszins aan het oog onttrokken wordt. Ook de uitkragende delen naast het hekwerk geven de illusie van een slanker brugdek.
De lichtmasten en strip over het wegdek refereren aan de poort die vaak terug komt op de bruggen. Hierdoor ervaar je ook een poortwerking als je over de brug rijdt.

Alle afbeeldingen (4)